slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

விதைப்பந்து தூவும் மற்றும் மரம் நடும் நிகழ்வு

கோஜான் மேலாண்மை மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி & மக்கள் பாதை இயக்கம்
ஒருங்கிணைந்து இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

"Vetri Padigal"

Organized by GOJAN SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY & Pudhiya Thalaimurai.
on 28 October, 2017. Chief Guest: Mr.Soma Valliappan, Motivational Speaker

Anna University Zone-1 Level Cricket Tournament

Gojan Cricket Team were declared "Winners in the Anna University Zone-1 Level Cricket Tournament".
held between 17.08.2017 and 23.08.2017.

A National Level Technical Symposium CHAKRAVYUHA - 2K17

Chief Guest:Kumari Umapathy, Senior Director, - BI & EPM, Information Systems Audit & Control Association, Chennai Area.
on August 19, 2017.

We have an excellent library contains more than 30,846 volumes of books.

Total area of the library is 660 sq.m..

State of the Art Laboratories and Workshops.

CNC Training facilities for students from Second Year onwards.

8th Graduation Day was held on 28 July, 2017

Chief Guest Mr. R. V. Balasubramaniam Iyer
Vice President, Reliance Jio Infocomm Limited

8th Graduation Day was held on 28 July, 2017

Chief Guest Mr. R. V. Balasubramaniam Iyer
Vice President, Reliance Jio Infocomm Limited

8th Graduation Day was held on 28 July, 2017

Chief Guest Mr. R. V. Balasubramaniam Iyer
Vice President, Reliance Jio Infocomm Limited

Best Education in Engineering

Lush Green Beautiful, Pollution Free and Well developed land of 85 acres.
More than 7,00,000 sq.ft. RCC Building

Spacious class rooms of 900 sq.ft.-2000 sq.ft.

Motivation class for first generation graduation students conducted for the first time in Tamil Nadu.
Highly motivated, qualified and experienced faculty members.

Anna University Rank Holders

More than 24 University Rank Holders.

Permanently Affiliated Courses

U.G.: B.E. - CSE | ECE | EEE | MECH      P.G.: M.B.A.

Placement Records 2016-2017

155 Students placed for Major Firms Visited Recruitments

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ள பாடப் பிரிவுகள் : U.G.- B.E.: CSE | ECE | EEE | MECH & P.G.: M.B.A.::       In English: Courses Permanently Affiliated to Anna University, Chennai. U.G. B.E.: CSE | ECE | EEE | MECH & P.G.: M.B.A.

Latest Events

Upcoming Events

University Rank Holders